Praca żurawi budowlanych w warunkach kolizyjnych – jak zminimalizować zagrożenie?

praca żurawi budowlanych

Żurawie wieżowe pracują zwykle na placach budowy, na których nie są jedynymi maszynami dźwigowymi. Mogą pracować w otoczeniu mniejszych dźwigów samochodowych. Mogą również wykonywać swoje zadania w miejscach, w których istnieją już wcześniej wybudowane obiekty. Taki stan rzeczy może stwarzać sytuacje kolizyjne, a co za tym idzie – konieczność opracowania odpowiednich instrukcji pracy, które uwzględniają najczęściej występujące warunki kolizyjne przy pracy żurawi.

Najczęściej występujące sytuacje kolizyjne

Zacznijmy od przedstawienia najczęściej występujących sytuacji, w których może dojść do kolizji na placu budowy, na którym obecne są żurawie budowlane.

Praca żurawia przy montażu budynku (tzw. plomby) związana jest z możliwością wystąpienia kolizji wysięgnika żurawia lub ładunku zaczepionego na haku ze ścianą istniejącego już budynku.

Praca żurawia wieżowego, gdy w promieniu jego pracy znajduje się istniejący wcześniej budynek – tu spotkać się można z kolizją wysięgnika żurawia z budynkiem stanowiącym duże utrudnienie dla pracy operatora urządzenia.

Praca żurawia budowlanego, gdy w promieniu jego pracy znajduje się jeden bądź kilka aktywnych dźwigów samochodowych – nie trudno o kolizję haka żurawia wieżowego z ładunkiem lub bez ładunku z ramieniem dźwigu teleskopowego.

Praca kilku żurawi wieżowych, których promienie pracy pokrywają się – zwłaszcza na dużych placach budowy można spotkać się z sytuacją, w której może wystąpić kolizja wysięgników żurawi pracujących na tym samym terenie.

wynajem żurawi wieżowych

Jak zapobiegać?

Producenci żurawi wieżowych ani osoby, które są odpowiedzialne za tworzenie przepisów pracy na placu budowy nie są w stanie z góry przewidzieć w jakich warunkach będą pracować maszyny i jakie sytuacje zagrożenia mogą napotkać na swojej drodze. Mówiąc wprost – aby uniknąć kolizji na placu budowy należy przy każdym konkretnym przypadku opracować szczegółową instrukcję pracy w warunkach kolizyjnych na danym obszarze realizacji usług dźwigowych wykonywanych przez żurawie wieżowe. Konieczne jest opisanie możliwych do wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, kolizji, a także identyfikacja wynikających z nich niebezpieczeństw, analiza ryzyka ich wystąpienia na danym obszarze prac.

Zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych może wpłynąć na zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka wystąpienia sytuacji kolizyjnych stwarzających niebezpieczeństwo. Instrukcja, o której mowa, powinna stanowić dokumentację stosowania wspomnianych środków, a także określać zakres odpowiedzialności operatorów żurawi wieżowych, kierownika budowy, pracowników hakowych i sygnalistów, a w przypadku obecności na placu budowy dźwigów samochodowych – również operatorów dźwigu.

Instrukcja do pracy w warunkach kolizyjnych

Instrukcja musi zawierać tzw. szkic sytuacyjny, który przedstawia wszystkie występujące elementy kolizji, położenie żurawia budowlanego i dźwigu (jeśli taki występuje na placu budowy) oraz położenie i opis środków technicznych wymaganych dla zagwarantowania bezpiecznego przebiegu prac budowlanych. Obowiązkiem każdego z pracowników jest zapoznanie się ze stworzoną instrukcją oraz bezwzględne przestrzeganie jej zapisów w trakcie realizacji prac.

Od dłuższego czasu na placach budowlanych w Warszawie czy w innych lokalizacjach w Polsce nie stwierdzono wypadków, w których przyczyną byłby brak przestrzegania zapisów w instrukcjach pracy żurawi wieżowych w warunkach kolizyjnych. Można więc powiedzieć, że jest to dowodem na to, że opracowywanie każdorazowo instrukcji związanej z możliwymi do wystąpienia kolizjami sprawdza się jako metoda na ograniczenie zagrożeń i zwiększenie bezpieczeństwa nie tylko samego urządzenia, placu budowy, ale przede wszystkim ludzi, którzy pracują na żurawiach wieżowych czy w obszarze ich działania.

Przeczytaj: Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy z żurawiami wieżowymi

Przypominamy, że nasza firma posiada bardzo duże doświadczenie w usługach dźwigowych. Wynajem żurawi wieżowych w Warszawie i okolicach realizujemy od wielu lat i wszędzie tam, gdzie pracowaliśmy, przestrzeganie instrukcji pracy w warunkach kolizyjnych jest jedną z najważniejszych podstaw bezpieczeństwa. Nasi operatorzy żurawi wieżowych stosują się do wszystkich przepisów i zawsze dokładnie zapoznają się z możliwymi sytuacjami, w których może nastąpić kolizja. Bezpieczeństwo to podstawa!

wynajem mobilnych żurawi wieżowych