Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy z żurawiami wieżowymi

przyczyny wypadków

Żurawie wieżowe potocznie nazywane są dźwigami i niezaprzeczalnie są najbardziej rozpoznawalnymi maszynami budowlanymi. Praca na żurawiach budowlanych jest interesująca, wymaga odwagi i braku problemów z pracą na wysokości, jest dobrze płatna, ale wiąże się również z niebezpieczeństwem. Znane są przypadki, w których zarówno w Polsce jak i za granicą, operatorzy żurawi budowlanych ulegali wypadkom, tracili zdrowie, a nawet życie. Chcielibyśmy przedstawić najczęściej występujące przyczyny wypadków związanych z pracą na dźwigach wieżowych. 

Przyczyny wypadków przy pracy żurawi wieżowych

Każdy operator żurawi wieżowych doskonale zna najczęstsze przyczyny wypadków i wie w jaki sposób ich unikać. Można wyróżnić 5 głównych przyczyn:

1. Groźny przechył lub zawalenie żurawia

Każdy żuraw posiada swój limit wagowy, co oznacza, że może podnieść tylko określoną wagę. Limity udźwigu zostały wprowadzone, by zapewnić bezpieczeństwo samej maszynie, jak i operatorowi urządzenia dźwigowego. Każdy dźwig posiada przeciwwagę określającą limit udźwigu żurawia budowlanego. W przypadku przekroczenia tego limitu – żuraw wieżowy może się niebezpiecznie przechylić czy nawet zawalić. Bardzo ważne jest więc przestrzeganie limitów wagowych określanych dla każdego modelu w specyfikacji technicznej dźwigu.

2. Niewłaściwy montaż żurawia

Jest to naprawdę często spotykana przyczyna wypadków z udziałem dźwigów. Najczęściej niewłaściwy montaż wiąże się ze stabilnością podłoża, na którym montowana była konstrukcja żurawia. Uchybienia w montażu zdarzają się również w kwestii przeciwwag, co może spowodować przechylenie, a nawet załamanie dźwigu. Proces montażu żurawia wieżowego musi przebiegać sprawnie, a przede wszystkim starannie, z dbałością o każdy szczegół, uwzględniając również smarowanie miejsc, w których łączą się poszczególne części kratownicy żurawia.

3. Niewłaściwe szkolenia operatorów żurawi wieżowych

Operator żurawia budowlanego musi przejść specjalistyczne szkolenie, odpowiednie dla modelu żurawia, na którym będzie pracować. Operatorzy, którzy nie posiadają uprawnień i nie odbyli wymaganych szkoleń, przyczyniają się do wypadków, a oczywiste jest to, że nie powinni wchodzić do kabiny dźwigu, jeżeli nie posiadają umiejętności potwierdzonych dokumentem. Poza standardowym szkoleniem na wybrany typ dźwigów budowlanych, kończącym się egzaminem państwowym przed komisją UDT, pracownik firmy powinien przejść również szkolenie, które zapozna go z obsługą konkretnego modelu czy marki żurawia wieżowego.

żurawie wieżowe

4. Uszkodzenia mechaniczne i brak konserwacji

Konserwacja żurawi budowlanych jest niezbędna, by zapobiegać wypadkom czy chociażby najmniejszym kłopotom technicznym na placu budowy. Elementy dźwigu wymagają regularnego oliwienia i smarowania, a elementy, u których widoczne jest zużycie, wymagają natychmiastowej wymiany. Zaniedbanie w kwestii konserwacji czy ignorowanie uszkodzeń maszyny mogą doprowadzić do tragedii, a w najlepszym wypadku do opóźnień przy pracach.

5. Kontakt z liniami energetycznymi

Często spotykaną przyczyną wypadków żurawi wieżowych jest porażenie prądem wynikające z kontaktu elementu dźwigu z napowietrzną linią energetyczną. Operator żurawia oraz osoby przebywające w pobliżu miejsca pracy maszyny powinny dokładnie wiedzieć gdzie przebiegają linie energetyczne. Jeżeli jest to możliwe – przed rozpoczęciem prac wskazane jest wyłączenie aktywnych linii wysokiego napięcia, by uniknąć zagrożenia.

Pracownicy naszej firmy, realizując wynajem żurawi wieżowych w Warszawie i okolicach, dokładają wszelkich starań, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa na placu budowy, w obszarze działania maszyny. Regularne przeglądy techniczne, szkolenia pracowników oraz wszelkie inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa realizowanych przez nas usług to jedna z najmocniejszych stron naszej firmy. Gwarantujemy, że nasze żurawie budowlane przystępują do pracy sprawne i obsługiwane są przez wykwalifikowaną kadrę.

wynajem mobilnych żurawi wieżowych